parallax background

Volontiranje

Zakon o volonterstvu (NN 58/2007, 22/2013) određuje volontiranje kao:

 • dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina,
 • obavljanje usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit,
 • usluga ili aktivnosti koje se obavljaju na način predviđen Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

DOBROBITI VOLONTIRANJA

 • Stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija
 • Učenje socijalno-komunikacijskih vještina
 • Aktivno sudjelovanje unutar civilnog društva
 • Poboljšanje vlastite integracije u društvu
 • Razvoj svijesti o potrebama zajednice
 • Kvalitetno ulaganje slobodnog vremena
 • Razvoj empatije i emocionalne zrelosti
 • Osjećaj zadovoljstva i pripadnosti
 • Razvoj osjećaja za samoorganizaciju i preuzimanje inicijative
 • Rast samopoštovanja i samopouzdanja

…I MNOGE DRUGE!

 • Volonterka Ivana
  Za mene je volontiranje način postojanja jer znam da ne postoji ništa na svijetu što bi u ovolikoj mjeri ispunilo moje srce predanošću i ljubavlju kao osmijeh malog djeteta ili kao izraz lica čovjeka kojem si barem na nekoliko trenutaka odmaknuo misli s teške dijagnoze i bolne stvarnosti. Mene je volontiranje izgradilo u svakom smislu te riječi, postala sam bogatija za niz novih vještina, a i za velik broj iskrenih prijatelja.
  Volonterka Ivana
 • Volonterka Martina
  Za mene je volontiranje način postojanja jer znam da ne postoji ništa na svijetu što bi u ovolikoj mjeri ispunilo moje srce predanošću i ljubavlju kao osmijeh malog djeteta ili kao izraz lica čovjeka kojem si barem na nekoliko trenutaka odmaknuo misli s teške dijagnoze i bolne stvarnosti. Mene je volontiranje izgradilo u svakom smislu te riječi, postala sam bogatija za niz novih vještina, a i za velik broj iskrenih prijatelja.
  Volonterka Martina
parallax background

VOLONTER/KA IMA PRAVO:

 • na pisanu potvrdu o volontiranju
 • na sklapanje ugovora o volontiranju
 • na upoznavanje s Kodeksom i etičkim normama bitnima za pojedini oblik volontiranja
 • na prikladnu edukaciju
 • na stručnu pomoć i podršku tijekom volontiranja
 • na njemu/njoj prilagođen i koristan zadatak
 • biti izložen/a raznim iskustvima
 • na upoznavanje s uvjetima volontiranja, aktivnostima koje će obavljati, uslugama koje će pružati i pravima koja mu/joj pripadaju
 • na naknadu ugovorenih troškova
 • na primjerene i sigurne uvjete rada
 • biti upoznat/a s opasnostima vezanim uz volontiranje
 • na dnevni odmor u ugovorenom trajanju
 • na zaštitu privatnosti i osobnih podataka
 • biti saslušan/a i sudjelovati u odlučivanju
 • biti smatran suradnikom, a ne besplatnom pomoći
 • na mudro iskorišteno volontersko vrijeme
 • na priznanje kroz napredovanja i nagrade
 • na zahvalu za njegov/njezin angažman

Volonterska nagrada „Gordana Jelić“

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ na godišnjoj razini dodjeljuje nagradu “Gordana Jelić” istaknutim pojedincima iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u organizaciji i provedbi volonterskih aktivnosti čime značajno doprinose poboljšanju kvalitete života korisnika ili općoj dobrobiti zajednice, aktivnom uključivanju građana u društveno odgovorna događanja te u konačnici razvoju humanijeg i solidarnijeg društva.

Kandidate za nagradu "Gordana Jelić" nominiraju druge osobe, fizičke i pravne (neprofitne organizacije, udruge, zaklade, javne ustanove, općine, gradove i mjesne zajednice) iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na način da podnesu prijavu s prijedlozima kandidata ili kandidatkinja.

Nagrada nosi ime “Gordana Jelić” u čast preminule profesorice psihologije i pedagogije iz Širokog Brijega čiji volonterski doprinos i angažman u radu humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“ je nemjerljiv. Profesorica Gordana Jelić je bila inicijator i začetnik provedbe modela pomoći putem trajnog naloga – jednog od najvažnijih modela pomoći koji je danas temelj opstojnosti, rada i djelovanja humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“.

Detalji o prijavi uskoro će biti dostupni na web stranici www.pomozimozajedno.hr

parallax background

Želiš kvalitetno iskoristiti svoje vrijeme, a nisi siguran/na kako? Ispuni prijavnicu i pomoći ćemo ti odabrati ono što ti najviše odgovara.

„Jedan osmijeh bol pobjeđuje, uz TEBE lakše borit se...“

Za sve dodatne informacije javi se na volontiranje@humh.hr

Pogledajte volonterske programe.

Prema Članku 10. Zakona o volonterstvu, volontiranje kojim se pružaju usluge djeci, osobama s invaliditetom, starijim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti nije dopušteno:

 • osobama kojima traje sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, obveznog liječenja od ovisnosti, obveznog psihosocijalnog tretmana, zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti koja je u vezi s djelatnosti volontiranja, zabrane približavanja ili udaljenja iz zajedničkog kućanstva,
 • osobama kojima traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti koja je u vezi s djelatnosti volontiranja izrečena sukladno tada važećim odredbama Kaznenog zakona,
 • osobama koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za neko od kaznenih dijela protiv života i tijela, protiv osobne slobode, kaznenih dijela protiv spolne slobode, kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece,
 • osobama koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, propisanih tada važećim odredbama Kaznenog zakona,
 • osobama prema kojima je izrečena prekršajno pravna sankcija propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji.

Lokalni volonterski centar „Pomozimo zajedno“ Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“