Koju korist od volontiranja imaju volonteri
10. svibnja 2021.
DRUGI SU OGLEDALO NAŠE DUŠE
7. rujna 2021.

Promoviranje i nagrađivanje volontiranja

U srpnju je izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu te su tomu prethodile i rasprave u Saboru na temu volontiranja. Istaknuto je da volonteri nesebično daju svoje znanje i vještine te su kao takvi dragocjeni za razvoj društva. Volonterstvo se treba poticati od djetinjstva u vrtićima i školama, odgajati djecu za volonterstvo i nesebično davanje.

Naglašena je i potreba dodatnog promoviranja i nagrađivanja volonterskog rada. U tom smjeru je državna tajnica Ministarstva rada Marija Pletikosa, referirajući se na prijedloge niza zastupnica, najavila kako će se ustrajati da se volontiranje mladih vrednuje i da imaju prioritet kod upisa na fakultete i zapošljavanja.

Izmjene i dopune Zakona o volonterstvu imaju za cilj je usklađivanje sa stanjem na području volonterstva, uklanjanje postojećih nejasnoća, olakšanje i unaprjeđenje rada Nacionalnog odbora za volonterstvo, jasna distinkcija volontiranja i pripravničkog staža.

Definirano je četverogodišnje trajanje mandata članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, u koji će biti uključeni razni dionici iz područja volonterstva, s većinom koju će činiti organizacije civilnog društva koje se bave razvojem volonterstva.

Definirani su pojmovi volontiranja poslovnog subjekta, koordinatora volontera, programa volonterskog centra i načina njihovog financiranja, redefiniran je pojam dugotrajnog volontiranja i omogućuje se dugotrajno volontiranje maloljetnih volontera.

Postavljena je jasna razlika između pojmova „volontiranje“ i „pripravnički staž“, načelo zabrane iskorištavanja volontera te se dodatno štite djeca uključena u volontiranje.

Izmijenjena je odredba o sadržaju potvrde o volontiranju te se omogućuje izdavanje potvrde elektroničkim putem. Dopušteno je volontiranje kojim se zamjenjuje rad u slučaju nastupa izvanrednih situacija.

Izvori:

https://vijesti.hrt.hr/hrvatska/sabor-o-konacnom-prijedlogu-izmjena-zakona-o-volonterstvu-2306771,https://mrosp.gov.hr/vijesti/u-saboru-izglasani-zakoni-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-mirovinskom-osiguranju-i-zakona-o-volonterstvu/12383,https://www.glasistre.hr/hrvatska/sabor-promovirati-i-nagradivati-volonterski-rad-716105.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *