Strateške smjernice za razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj
24. ožujka 2021.
Koju korist od volontiranja imaju volonteri
10. svibnja 2021.

Menadžment volontera

Menadžment se definira kao djelatnost planiranja, organiziranja, kombiniranja, koordiniranja i kontroliranja aktivnosti i organizacijskih resursa kojoj je svrha postizanje organizacijskih ciljeva (prema Hrvatskoj enciklopediji). Menadžment se javlja na svim razinama društva i u svim vrstama organizacija, privatnim, javnim, profitnim i neprofitnim.

Prema tome menadžment volontera ima za cilj postizanje optimalnog odnosa efektivnosti i efikasnosti upotrebe raspoloživih resursa kroz uključivanje volontera u rad organizacije u postizanju ciljeva i dodatnih vrijednosti za organizaciju.

Menadžment volontera provodi organizator volontiranja odnosno neprofitna organizacija koja uključuje volontere u svoj rad u aktivnosti koje su usmjerene ka zajedničkoj dobrobiti. Organizator volontiranja promišljajući o strategiji, misiji i viziji organizacije utvrđuje potrebu za uključivanjem volontera.

Prvi korak u tome je definirati razloge, ciljeve i potrebe za volonterima odnosno analizirati moguće prepreke u realizaciji aktivnosti i programa rada s volonterima te analizirati potrebe zajednice i same organizacije.

Preporuča se da organizacija napravi program volontiranja gdje će opisati  vrstu aktivnosti odnosno usluga i način i postupke pružanja tih usluga te unaprijed definirati cijeli ciklus od planiranja uvođenja volontera u organizaciju do izvođenja aktivnosti i izlaska volontera iz organizacije.

Menadžment volontera uključuje planiranje i odlučivanje tko prati rad volontera i na koji način vrednujemo i nagrađujemo njihov rad. Sve navedene i ostale obveze organizatora volontiranja propisane u Zakonu o volonterstvu odnose se na procese menadžmenta volontera.

Lokalni i regionalni volonterski centri organiziraju edukacije za organizatore volontiranja u kojima ih poučavaju i savjetuju kako upravljati procesom volontiranja u organizaciji odnosno menadžmentu volontera.

Izvori:

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=40070https://www.hcrv.hr/http://www.vcz.hr/userfiles/Menadzment%20volontera-VCZ.pdf

https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=40070https://www.hcrv.hr/http://www.vcz.hr/userfiles/Menadzment%20volontera-VCZ.pdf

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *