Edukacija za organizatore volontiranja LVC “Pomozimo zajedno”
29. rujna 2021.
Objavljen Javni poziv za nominacije za Nagradu „Gordana Jelić“ za najbolje volontere u 2021. godini
3. studenoga 2021.

Kako napisati potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem

Jedna od zakonskih obaveza organizatora volontiranja, sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, 22/13 i 84/21) je izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Organizator volontiranja dužan ju je izdati na zahtjev volontera ako se radilo o dugotrajnom volontiranju (Članak 34.a).

U sljedećih nekoliko mjeseci bit će donesen okvirni sadržaj potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje (Članak 39.a).

Što su kompetencije i kako napisati ovu potvrdu? Kompetencije su u najširem smislu znanja, vještine, stavovi i sposobnosti jedne osobe koji joj pomažu da u određenoj situaciji nađe rješenje i bude učinkovita, kako u osobnom tako i u profesionalnom životu. Kompetencije se cijelog života razvijaju u okviru formalnog školovanja, ali i kroz radna iskustva, volonterska iskustva, učenjem u vršnjačkim situacijama, kroz različita životna iskustva. Poslodavci u natječajima za radna mjesta, na primjer, navode koje su kompetencije potrebne za određena radna mjesta. U svrhu prilagodbe obrazovnog sustava tržištu rada, definiraju se skupovi kompetencija ili standardni zanimanja, kompetencije koje je potrebno steći, odnosno, imati da bi bilo moguće ogovoriti izazovima novih profesija koje se pojavljuju na suvremenom tržištu rada.

Potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje je dokument kojim se potvrđuje sudjelovanje volontera u programu dugotrajnog volontiranja te sadrži opis aktivnosti i zadataka, kao i sadržaj onoga što je volonter naučio ili razvio tijekom volontiranja. Postoji niz različitih klasifikacija kompetencija, što ponekada može dovesti do zabune, jer su kompetencije vrlo široki koncepti i u različitim klasifikacijama se mogu odnositi na različita znanja, ponašanja, stavove ili vještine. Kao okvir za potvrdu o kompetencijama stečenim kroz volontiranje koristi se jedna klasifikacija – ključne kompetencije cjeloživotnog učenja koje su predložili Europski parlament i Vijeće Europe (Preporuka 2006/962/EZ o ključnim kompetencijama za cjeloživotno učenje). O kojim se kompetencijama radi više na linku.

Zašto se pristupilo izradi ove klasifikacije, odnosno, ovog okvira kompetencija? U današnje vrijeme sve je više radnih mjesta podložno automatizaciji, tehnologija ima sve veću ulogu u svim područjima rada i života. Svjedoci smo brzih i temeljitih promjena u najširem smislu. Autori ovog okvira kompetencija stvorili su klasifikaciju temeljnih znanja, vještina i stavova potrebnih da bi se, u vrijeme globalizacije i prijelaza na gospodarstva utemeljena na znanju, održao sadašnji životni standard, zadržala visoka stopa zaposlenosti i poticala socijalna kohezija u budućem društvu i svijetu rada, isto tako, da bi kroz obrazovanje, formalno, neformalno i neformalno, osobe stekle kompetencije potrebne za osobno ispunjenje, zdravlje, mogućnost zapošljavanja i socijalnu uključenost te doprinijele jačanju otpornosti Europe u doba korjenitih promjena.

Detaljnije o tome što se podrazumijeva pod svakom kompetencijom možete naći na poveznici.

Kako napisati ovakvu potvrdu? Prilikom pisanja potvrde koristite Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje – Europski referentni (preporučeni) okvir. Odaberite nekoliko kompetencija koje su došle najviše do izražaja kod Vašeg/e volontera/ke prilikom volonterskog angažmana. Razgovarajte s volonterom/kom, pitajte ga/nju koje je znanje/učenje bilo najvažnije u razdoblju volontiranja. Koristeći navedenu listu kompetencija i njihov opis, formulirajte koja znanja, vještine i stavove je prilikom volontiranja stekao/la Vaš/a volonter/ka. Pogledajte primjere Youthpassa, instrumenta za priznanje kompetencija u projektima koji se ostvaruju u okviru europskih programa za mlade (više o programima za mlade na https://europa.eu/youth/home_hr).

Postoji priprema koja može olakšati pisanje ove potvrde. Potaknite volontere da iskažu svoje profesionalne interese i preferencije. Potaknite ih da bilježe ključna iskustva tijekom volontiranja i nova učenja. Navedite ih da procijene postojeću razinu razvijenosti ključnih kompetencija i pitajte ih koje od tih kompetencija bi posebno htjeli razvijati tijekom volontiranja. Zamolite ih da razinu razvijenosti kompetencija procijene na kraju volontiranja. Sve su to elementi koje volonter može prikupljati, na strukturiran način koji predlaže organizator volontiranja, i u konačnici, kroz razgovor volontera sa stručnom osobom zaduženom za volonterstvu u organizaciji, to su elementi koji mogu koristiti za pisanje potvrde o stečenim kompetencijama.

Prema Zakonu o volonterstvu volontiranjem se smatra „dobrovoljno ulaganje osobnog vremena truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje“.

Ovom potvrdom volonter/ka dobiva satisfakciju za vrijeme i trud koji je uložio/la i potvrda o stečenim kompetencijama olakšava mu /joj uključivanje u tržište rada. Već dugi niz godina se prilikom zapošljavanja i prilikom traženja stručnih praksi sve više uzimaju u obzir volonterska iskustva i znanja stečena na njima. Istovremeno, praćenjem interesa volontera i prilagođavanjem aktivnosti, potvrda nije samo pomoć volonteru/ki pri zapošljavanju, već i prilika organizatoru volontiranja da bolje upravlja očekivanjima volontera vezano za volonterske aktivnosti, prilagodi volonterske aktivnosti na način da najviše doprinesu razvoju kompetencija koje je volonter/ka zainteresiran razvijati, poveća motiviranost volontera/ke te u najvećoj mjeri omogući doprinos volontera/ke dobrobiti zajednice.

Prilikom pisanja potvrde koristite postojeći Vodič za organizatore volontiranja i volontere, kojeg je objavilo Ministarstvo socijalne politike ii mladih u suradnji s Nacionalnim odborom za razvoj volonterstva, koji se nalazi na poveznici.

Prema Zakonu o volonterstvu volontiranjem se smatra ‘dobrovoljno ulaganje osobnog vremena truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje’.

Ovom potvrdom volonter/ka dobiva satisfakciju za vrijeme i trud koji je uložio/la i potvrda o stečenim kompetencijama olakšava mu /joj uključivanje u tržište rada. Već dugi niz godina se prilikom zapošljavanja i prilikom traženja stručnih praksi sve više uzimaju u obzir volonterska iskustva i znanja stečena na njima. Istovremeno, praćenjem interesa volontera i prilagođavanjem aktivnosti, potvrda nije samo pomoć volonteru/ki pri zapošljavanju, već i prilika organizatoru volontiranja da bolje upravlja očekivanjima volontera vezano za volonterske aktivnosti, prilagodi volonterske aktivnosti na način da najviše doprinesu razvoju kompetencija koje je volonter/ka zainteresiran razvijati, poveća motiviranost volontera/ke te u najvećoj mjeri omogući doprinos volontera/ke dobrobiti zajednice.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *