20. rujna 2021.

Hrvatska volontira

Hrvatska volontira od 29.rujna do 2.listopada te diljem zemlje se možete uključiti u neke od volonterskih aktivnosti. Humanitarna udruga “fra Mladen Hrkać” ove godine u kampanji […]
24. rujna 2021.

Poziv na edukaciju za organizatore volontiranja

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ (HUMH) u srijedu 29. 9. 2021. s početkom u 10.00 u prostorijama HUMH-a na Kvaternikovom trgu 9 organizira edukaciju za organizatore […]
29. rujna 2021.

Edukacija za organizatore volontiranja LVC “Pomozimo zajedno”

U prostorijama lokalnog volonterskog centra “Pomozimo zajedno” Humanitarne udruge fra “Mladen Hrkać” u Zagrebu, 29.rujna 2021. održana je edukacija za organizatore volontiranja na kojoj je mr.sc. […]
14. listopada 2021.

Kako napisati potvrdu o kompetencijama stečenim volontiranjem

Jedna od zakonskih obaveza organizatora volontiranja, sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/07, 22/13 i 84/21) je izdavanje potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje. Organizator volontiranja dužan […]