30. srpnja 2021.

Promoviranje i nagrađivanje volontiranja

U srpnju je izglasan Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu te su tomu prethodile i rasprave u Saboru na temu volontiranja. Istaknuto je da […]
10. svibnja 2021.

Koju korist od volontiranja imaju volonteri

Volonterstvo u korist zajednice, za povećanje dobrobiti pripadnika ranjivih skupina, za povećanje kvalitete života u zajednici, za očuvanje okoliša, dobrobit ne donosi samo zajednici, već i […]
13. travnja 2021.

Menadžment volontera

Menadžment se definira kao djelatnost planiranja, organiziranja, kombiniranja, koordiniranja i kontroliranja aktivnosti i organizacijskih resursa kojoj je svrha postizanje organizacijskih ciljeva (prema Hrvatskoj enciklopediji). Menadžment se […]
24. ožujka 2021.

Strateške smjernice za razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj

Za razvoj volonterstva, kakvo postoji u zemljama koje vode na području dobrovoljnog društveno korisnog angažmana, koji se obavlja bez naknade (SAD, Novi Zeland Norveška, Kanada, Australija, […]